Pơk uănh mông nar djăt: 6/9/2019

Tơdăm plơi Rơngôl hiam rơkơi      

Nău mprơ: Jarai

Nu\ih mprơ: Rmah H’Yêng

Nkuăl Ia Pa, n’gor Gialai

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng