Pơk uănh mông nar djăt: 3/2/2016

VOV4.M’nông – Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nar naơ 2/2 đă Chính phủ ntrôl ăp trong n’hao rnă njrăng ta ăp tach ndeh păr têh. Nt^m đă dơi ndơ\ jêh rnôk ngih pah kan dơi kan Hàn Quốc joi saơ du nău mbơh njrăng ta tach ndeh păr quốc tế Incheon rnôk pơh bah năp. Ntoh ngơi tâm rơh r[u\n Chính phủ, wa Park Geun-hye an g^t, ăp nău klach rvê mpeh nu nău rnă njrăng ta tach ndeh păr quốc tế Incheon nar lơ âk tâm rnôk nău nkre ru\ng răng dôl hao.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng