Pơk uănh mông nar djăt: 15/11/2019

VOV4.Mnông: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in geh rơh vơt kruanh n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Mỹ  Mark Esper ta ntu\k kan Tổng thống Hàn Quốc ta nar aơ 15/11. nu^h leo bôk năp n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Mỹ ntơm rơh tât khâl ta Hàn Quốc, gay ma tât râng ôp nău rnă njrăng Hàn- Mỹ tal 51, ntu\k păng tâm mâp nu^h tâm ban nău kan Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ndrel đah ăp nu^h kan gâl têh êng bâh Hàn Quốc, tâm nchră mpeh nău tâm boh kan ndrel Mỹ- Hàn. Ndrel đah rơh tâm mâp đah Tổng thống dak tơm jay Moon Jae-in , kruanh n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Mỹ Mark Esper mbra geh rơh tâm mâp đah nu^h kan mbơh nău rnă njrăng Hàn Quốc Chung Eui-yong.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng