Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

VOV4.M’nông – Tổng thống Mỹ Donald Trump njuăl nău jă thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tât Mỹ râng R[u\n nchră gưl têh Rmôt ăp jâng wa\ng sa công nghiệp hun hao G7 tâm rơh kuăl tâm nchră nar 2/6. Wa Trump nkoch u\ch pơk hvi bah G7 gay wơt ăp dak khlay êng, tâm ne\ geh Ấn Độ. Tâm rnôk ne\, thủ tướng Ấn Độ Modi an lah nău pơk hvi r[u\n nchră mbra kơl mkra ăp nău ntoh lư ta lam ntu\r neh jêh srê Covid-19. Tâm rơh nkoch bri jo\ 40 mn^t, kruanh Mỹ-Ấn Độ tâm nchră âk nău mhe êng kơt duh jêr ta n’har bri Ấn Độ-Trung Quốc n’hanh nău rgâl nkra Rmôt kan dak si lam ntu\r neh. Tổng thống Mỹ mpo\ng dơi [ư rơh r[u\n tâm khay 9 mô lah mbrơi lơn, nkre pơk hvi rnoh nu^h năch jă tât râng geh Australia, Nga, Hàn Quốc n’hanh Ấn Độ.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng