Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.M’nông – Tổng thống Mỹ Donald Trump nar 13/8 le\ mbơh mpeh tâm ton đăp mpăn têh đah Israel n’hanh ăp Tiểu vương quốc A-rập thống nhất. Mbơh tâm mạng xã hội Twitte, wa Trump an lah aơ du njoăt hăn mhe têh n’hanh tâm ton đăp mpăn têh đah 2 nu^h băl têh bah Mỹ lah Israel n’hanh UAE. Ăp ding le\ mbơh nsum, tâm ban u\ch nthoi tay tâm boh đah Israel n’hanh ăp tiểu vương quốc A-rập thống nhất. Tổng thống Donald Trump le\ geh rơh kuăl điện tâm nchră đah kruanh Israel n’hanh ăp tiểu vương quốc A-rập thống nhất, n’hanh an g^t 2 dak aơ mbra tâm nchră sứ quán n’hanh đại sứ n’hanh bôk năp kan ndrel ăp ntil.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng