Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: T^ng nău lư bah Cục Báo chí, Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin 1/6 ho\ kuăl điện tâm nchră đah Tổng thống Mỹ Donald Trump mpeh ăp trong rdâng lơh nuh srê Covid-19 ta bar dak n’hanh tâm boh bar ding ta âk trong kan. Rơh kuăl điện tâm nchră [ư t^ng nău m^n bah Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin n’hanh Tổng thống Mỹ Donald Trump ho\ tâm ôp mpeh ăp trong rdâng lơh nuh srê Covid-19 dơi do\ng ta bar dak. Tâm rơh nkoch bri, Tổng thống Putin lah rjăp nău uănh khlay bah nău ntrôl dăng tâm nchră tâm trong đăp mpăn jo\ jong n’hanh ăp trong rdâng njêng nău nsing nơm tâm trong kan tahen đah bar dak. Tổng thống Mỹ Donald Trump ho\ mbơh nău lư an Tổng thống Nga Vladimir Putin mpeh nău m^n bah he [ư Tâm nchră gưl têh G7 nklăp mbra jă ăp kruanh rđău kan Nga, Australia, Ấn Độ n’hanh Hàn quốc tât râng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng