Pơk uănh mông nar djăt: 16/9/2019

            VOV4.Mnông: Nar naơ 15/9, Tổng thống Syria, Bashar Al-Assad le\ vơt mpôl kan leo kan nchră nău đah dak bah dih Nga- dôl tât khâl Damacus, gay ma nchră mpeh âk nău khlăy, tâm ne\ geh bôk nău kan r[u\n nchră bâh rơh tâm mâp gâl têh 3 ding mpeh Syria, đah Nga- Iran-Thổ Nhĩ Kỳ, geh [ư ta nar aơ 16/9 ta thủ đô Ankara bâh Thổ Nhĩ Kỳ. ta rơh vơt, 2 ding le\ tâm mbơh mpeh ăp nău tâm kơl 2 ding, ăp rơh tâm lơh [ư rlăng, nău kan rdâk njêng tay ngih dak Syria lôch rơh tâm lơh tâm su, ăp nău ta nkual ma 2 ding ndrel mât ua\nh tâm ban kơt ăp nău r[\un nchră bâh rơh tâm mâp gâl têh 3 ding mpeh nău Syria, đah Tổng thống Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng