Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

            VOV4.Mnông- Tổng thư ký LHQ Antonio Guteress mbơh lor tât ăp nău tât bâh nău mô geh tâm kơl lam ntur neh ta rơh njrăng rdâng đah nuh srêCovid-19 n’hanh rgâl trôk nar mih sial. Nău mbơh lor bâh Tổng thư ký Guteress ndơ\ ta rơh r[u\n nchră trực tuyến gâl têh bâh Hội đồng bảo an LHQ. Tổng thư ký LHQ an lah, chủ nghĩa âk ding, đăp mpăn n’hanh rnă njrăng lam ntur neh dôl geh tât âk tâm nău tât nuh srê lam ntur neh dôl geh ntưp âk. Tổng thư ký LHQ nkre lah mbơh đă Hội đồng bảo an an lah, lah rơh uh ah mpeh trôk nar mih sial geh tât dăch đah nău roh tâm rnglăp n’hanh lơ ma uh ah” tâm ban kơt rơh njrăng rdâng nuh srê Covid-19, lam ntur neh mbra geh tâm rdâng đah “nău du\t mô ueh ngăn”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

          

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương