Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

 

VOV4.M’nông: Nar ntri (18/1), rơh hop tâl 4 Quốc hội Triều Tiên khóa 14 ho\ n’hao du đêt nu^h kan chính phủ n’hanh Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát trung ương. T^ng hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tâm rnoh 8 Groi Thủ tướng mhe dơi n’hao an, wa Pak Jong-gun nkre [ư Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch ngih dak n’hanh wa Ju Chol Gyu nkre [ư Bộ trưởng Nông nghiệp. Rlău ma nê, wa U Sang Chol dơi n’hao an [ư Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát trung ương, wa Kim Kum Chol dơi n’hao an Chánh văn phòng chính phủ. Rlău ma pah kan nchrăp nu^h kan, rơh hop tâm nchră du đêt nkô| nău êng [a [a\ lôch ăp nău n’glêh an dơi Đại hội tâl VIII Đảng Lao động Triều Tiên mhe aơ uănh an [ư đo\ng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương