Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.Mnông: Ntoh ngơi ta rơh ntơm pơh rơh tâm nchră mât njrăng ua\nh phao blêu lam ntur neh Bắc Kinh tal 16, kruanh ntu\k kan mât ua\nh phao blêu bâh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Trung Quốc Phó Thông an g^t, Trung Quốc nsrôih dun nău Mỹ pă dăp grăp phao u\nh lot dăch ta nkual châu Á-Thái Bình Dương. Ta rơh tâm nchră aơ, wa Phó Thông rnê, kanu\ng bar pơh rhoăt luh nău tâm ton ăp mpôl kan hạt nhân lot dăch (INF), Mỹ le\ rlong dơi rgăp phao u\nh ntrong kan an saơ nău m^n “doh rklaih nău nchâp đă”, gay ma mp\ng joi nău dơi tahen ntoh blău bâh Mỹ, kruanh ntu\k kan mât ua\nh phao blêu bâh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Trung Quốc lah na nê|, dak aơ nsrôih dun Mỹ pă dăp grăp phao u\nh lot dăch ta nkual châu Á-Thái Bình Dương,nkre lah mbơh lor, Trung Quốc mbra mô gu\ ua\nh dơm n’hanh geh ntrong kan plơng lơh an tâm di.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương