Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.Mnông-Lôch 4 nar pah kan, nar 29/10, rơh r[u\n nchră le\ rngôch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tal 5 khoá 19 (ntơ lah rơh r[u\n nchră trung ương 5 khoá 19) le\ nglôch lôch n’hanh mbơh du đê| nkô| nău khlăy. Rơh r[u\n nchră rnê âk nău dơi geh nău ntru\nh khlăy tâm nău rdâk njêng ntu\k rêh jêng têh ndro\ng đăp mpăn le\ rngôch bâh ngih dak aơ. Rơh r[u\n nchră le\ mbơh “Nău dăn đă bâh Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc mpeh nău rdâk njêng nău nchrăp hun hao wa\ng sa rêh jêng 5 năm tal 14” tâm ban kơt ngluh mbơh ăp nkô| mpo\ng kan mpo\ng ua\nh tât năm 2035 tâm nău [w lôch nău kan chủ nghĩa xã hội. dơi g^t, tât rang rơh r[u\n nchră Trung ương tal 5 aơ rlău ma 198 Uỷ viên Trung ương, 166 Uỷ viên Trung ương dự khuyết hôm nha geh du đê| Uỷ viên bâh Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng, ndơn lan an du đê| Đảng viên ntu\k kan ba dâng n’hanh ăp nu^h way kan học giả.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương