Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.M’nông – Nu^h ntoh ngơi N’gâng kan tăch rgâl Trung Quốc Cao Phong an g^t Trung Quốc n’hanh Mỹ dôl ntơm ăp rơh tâm nchră jru mpeh “lvang bôk năp” bah tâm ton tăch rgâl. Wa lah rjăp, rnoh ntlơi soay nglăp rwa\t ndơ mbra “Nkoch to\ng ăp” nău khlay bah tâm toh rơh aơ. Bah năp ne\, kruanh 2 dak an g^t mbra jăng lơi soay đah ndoh ndơ bah ăp ding lah tâm ton aơ dơi jêh. Tâm du nu nău êng, ngih pah kan Hải quan Trung Quốc mbơh mbra rơih jăng đah ăp ndơ poăch kik djăr nglăp rwa\t bah Mỹ. Nău aơ dơi an lah ndơ\ nău mbơh ue\h kơl 2 ding dơi geh tâm ton tăch rgâl.

 

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng