Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2020

VOV4.M’nông: Bah năp ăp nau tât jêr bah nau ji klơ soh mhe yor kman Corona lơh, rđau kan Trung Quốc rđau mpeh ăp nau kan rjăp ngăn, rdanag srê ntoh luh. Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình đă ăp n’gâng kan bah Trung Quốc [ư ueh nau kan njrăng, rdâng srê ntoh luh, nkre lah rjăp nau kan mât đăp mpăn n’hâm soan ndrel nau đăp mpăn bah nu\ih [on lan lah nau kan bôk năp.

Tâm rnôk nê, ta nar r[u\n mbơh bah Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ko\ đă ăp n’gâng kan gay ntru\t dăng lơn tay nau njrăng srê, ngăn lah ăp nau kan tam rjăp gay ma rdâng srê ntưp rêng. Tât rnôk aơ, Trung Quốc ho\ kơp dơn geh 217 nu\ih geh srê, êng tâm Vũ Hán ho\ geh 198 nu\ih geh ntưp ji, tâm nê geh 03 nu\ih khi\t./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng