Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2019

VOV4.M’nông  Gay mât r[ay n’hanh [ư ueh lơn nău khlay văn hoá tâm nkual rnoi mpôl đêt, n’gor Lâm Đồng m^n rgum [ư ndâk nkra du đêt lễ hội way ơm. Lam n’gor a[aơ geh 84 lễ hội way ơm bah [on lan ăp rnoi mpôl đêt. Tâm ne\, geh 55 lễ hội dôl dơi mât [a [ơ n’hanh le\ ntơm rdâk [ư kơt: {ư brah ntlơi môch bah nu\ih Churu n’hanh rmôt K’ho ta K’Long, nkuăl Đức Trọng; [ư brah Nhô Wer bah nu\ih K’ho Sre, nkuăl Di Linh; [ư brah Bok Chu-bur bah nsum mpôl Chru ta nkuăl Đức Trọng.

Nău ueh [on lan ăp rnoi mpôl đêt

 

N’gâng kan Văn hoá thể thao n’hanh pâl nđaih tâm rgop đah ăp ntu\k [a [ư [ư nkoch trêng tât ăp xă, phường, thôn, [on, tổ dân phố n’hanh ăp rnăk nu\ih [on lan rnoi mpôl đêt nu\ih Tây Nguyên gay n’hao wât, g^t t^ng pháp luật; mât r[ay, [ư ueh lơn tay nău khlay văn hoá way ơm ueh lăng bah ăp rnoi mpôl đêt.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng