Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.Mnông: kêng măng nar 19-3, ta ntu\k kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vơt đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Đảng uỷ nkual mât kan kan mpôl rnoi Choang Quảng Tây, Trung Quốc tât khâl Việt Nam. Thủ tướng u\ch bar dak n’hao nău m^n g^t an ăp đảng viên n’hanh ăp rơh mom mpeh nău tâm rnglăp Việt Nam- Trung Quốc. thủ tướng đă Quảng Tây n’hao nău kan ndâk nsơm nău tâm boh tâm rnglăp  ăp dak kiau meng, nău tâm rnglăp ueh đah ăp ntu\k dăch n’har, ngăn lah tâm nđur nău wa\ng sa, tăch rgâl.

Ndrel nar, Thủ tướng vơt Đại sứ Bulgaria Marinela Petkova, Đại sứ Cộng hoà Đông Uruguay Rosario Portell Casanova tât nt^ng s^t. thủ tướng lah na nê|, Việt Nam way ua\nh khlăy n’hanh u\ch n’hao nău tâm boh kan tâm rnglăp kan way ơm n’hanh tâm kơl âk ding đah ăp dak.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng