Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Nu^h tâm rlong Dân chủ Joe Biden, nu^h dơi nhih pah kan nkoch trêng nău lư uănh lah Tổng thống Mỹ, nar 23/11 ho\ mbơh săk du đêt ntu\k gu\ kan n’gâng tơm an chính phủ mhe bah he. Nău mbơh nchih ta Twitter nar 23/11, wa Biden an g^t Alejandro Mayoircas, du hê Thứ trưởng Bộ An ninh nội địa ơm mbra dơi ntăm an mât kan Bộ dja. Avril Haines, nu^h tă [ư Groi nso\ng kơl mât rnă njrăng neh dak ơm Tổng thống Barack Obama dơi ntăm an [ư Giám đốc tình báo quốc gia. Ngoại trưởng ơm John Kerry, dơi ntăm an nu^h đă hăn kan mha êng bah Tổng thống tâm trong kan rgâl duh nđik trôk nar. Wa Biden nchrăp mbra ntăm an nu^h tă ơm g^t kan nso\ng kơl trong tâm boh dak bah dih jo\ năm bah he Antony Blinken [ư Ngoại trưởng Mỹ, tâm rnôk nê du hê nu^h kơl kan jo\ năm êng [a [a\ Jake Sullivan dơi sơch [ư nu^h nso\ng kơl mât rnă njrăng neh dak. Wa Biden dôl m^n uănh di tay na nê| ncho\ng đă wa Michele Flournoy [ư bu ur Bộ trưởng Quốc phòng lor bôk năp bah Mỹ. Rlău ma trong kan rnă njrăng neh dak n’hanh wa\ng sa, wa Biden n’hanh rmôt ndơ\ rgâl nău dơi kan bah he nchrăp mbra ơm mbơh ăp ntu\k gu\ kan geh tât dak si gay rdâng lơh đah nuh srê Covid-19.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương