Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.M’nông – Ôi 24/9, ta Rơh r[u\n bôk năp, Ban chấp hành đảng bộ n’gor Kon Tum khoá 16, năm kan 2020-2025 le\ ntơm [ư săch Ban Thường vụ; ăp gưl nău kan Bí thư, Groi Bí thư n’gor uỷ; Uỷ viên n’hanh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra n’gor uỷ. Ban chấp hành Đảng bộ n’gor Kon Tum khoá 16 le\ săch 15 nu^h lăp Ban Thường vụ N’gor uỷ, tâm ne\ geh 11 Uỷ viên dơi săch tay n’hanh 4 Uỷ viên mhe.

Wa Dương Văn Trang dơi sa\ch tay [ư Bí thư N’gor uỷ Kon Tum

 

Wa Dương Văn Trang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư n’gor uỷ Kon Tum khoá 15 dơi nsing nơm săch tay [ư Bí thư N’gor uỷ Kon Tum khoá 16, năm kan 2020-2025. Wa Dương Văn Trang deh nar 20/12/1961. Rnoi Yuăn. {on tơm xă Đức Lợi, nkuăl Mộ Đức, n’gor Quảng Ngãi. Nar lăp đảng 27/7/1983. Nău kan nti Đại học Quân sự, cao cấp lý luận chính trị.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương