Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 1/6, Rnâng kan rđau kan Đảng bộ n’gor Gia Lai [ư r[u\n nchră mpeh nau kan cán bộ. Ta nar r[u\n, wa Châu Ngọc Tuấn, Groi Bí thư n’gor uỷ Gia Lai ho\ mbơh nau ntru\nh mrô 12210 lơ 29/5/2020 bah Văn phòng Trung ương Đảng mpeh nu\ih [ư Bí thư n’gor uỷ Gia Lai năm kan 2015-2020.

Mbơh mpeh nau đă bah Bộ chính trị mpeh nau tâm ban nau đă săch wa Hồ Văn Niên, Uỷ viên dự khuyết Rnâng kan rđau kan Trung ương Đảng, Groi Bí thư Rnâng kan n’gor uỷ, Kruanh rmôt kan ntoh măt Quốc hội n’gor Gia Lai gay [ư Bí thư n’gor uỷ Gia Lai năm kan 2015-2020. Jêh rnôk tâm nchră, rơh r[u\n ho\ nklăch phiếu [ư nau săch Bí thư n’gor uỷ gưl XV, năm kan 2015-2020 ti\ng nau ntru\nh bah Điều lệ Đảng. Jêh nê, wa Hồ Văn Niên ho geh săch [ư Bí thư n’gor uỷ Gia Lai gưl XV, năm kan 2015-2020 đah 100% rnoh phiếu săch./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng