Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.M’nông: Nchrăp ân rơh Đại hội ntoh măt lam dak tal 13 bah Đảng, tâm kêng măng 18/1, ta Hà Nội, Rnâng kan Tuyến giáo Trung ương tâm rgop nsum đah N’gâng kan dak si [ư xét nghiệm ân 350 nu\ih phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ăp ntu\k kan báo chí tâm Hà Nội. Rnâng kan ho\ [ư ntru\nh nklăp 10 ntu\k so\k mham ân ăp nhà báo. Aơ lah nau kan nchâp bah Tiểu ban kơl nau kan Đại hội 13 bah Đảng mpeh nau xét nghiệm Covid-19 đah ăp ntoh măt râng đại hội, năch râng, nu\ih kơl an ân đại hội ndrel phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên bah ăp ntu\k kan báo chí. Ăp nu\ih nkoch mbơh nau Đại hội 13 mra ntơm xét nghiệm du tơ\ tâm lơ 23 khay 1, rnôk ma lor nar đại hội. Ti\ng nau mbơh bah Rnâng kan Tuyên giáo Trung ương, kan uănh năl Covid-19 lah nau ueh gay ăp nhà báo geh pă thẻ pah kan ta Đại hội 13 bah Đảng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương