Pơk uănh mông nar djăt: 27/7/2019

VOV4.M’nông: Kêng măng naơ, Rnâng kan yur mham kơl an ho\ [ư nar yur mham kơl an Ntruh mham gur ndrel rmôt hăn yur mham kơl an tal 7, rgum ăp nu\ih [ư nau kan bonh đă yur mham kơl an ndrel Bôk nau kan yur mham tâm lam dak aơ. Nau kan yur mham kơl an tal 7 geh [ư tâm nar jo\ jong ngăn kơp ntơm sa ơm tât nrôk aơ (50 nar, ntơm lơ 11/6 tât 31/7) tâm 39 n’gor, nkual [on têh, rgum âk rmưn nu\ih râng.

Ăp nkuăl ho\ [ư geh 265 nar yur mham, bah nê ndơn geh rlau 85 rbăn đơn vị mham. Ăp n’gor, nkuăl [on têh [ư geh nau dơi lơn ma nau gu\ kâp ndrel rgum geh rlau 1.500 đơn vị mham lah nkuăl [on têh Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Dak Lak, Bắc Ninh ndrel Hà Nội…Âk n’gor ho\ leo nar yur mham kơl an tât ăp nkuăl jru, nkuăl ngai, nkuăl n’har bri./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng