Đừng nghe lời kẻ xấu (Đăm hmư\ ôh klei phung jhat mplư)

Dân ca: Êđê

Diễn xuất: Aê Y Blom
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng