Ghi nhớ lời già làng căn dặn (Chúa vế rơkong krâ pơlê pơchân)

Nău mprơ: Sêdang

Nu^h mprơ: A Luih

{on Têa Rơsa, xă Đak Trăm, nkuăl Đak Tô, n’gor Kon Tum

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương