Hơ-u\i de# chă heang kră (Thương mình đã già)

Dân ca: Sêdang

Biểu diễn: Y Brô

Thôn Kon Chêng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng