Kể khan chàng Dam Phu và Dam Pha (Đoạn 3)

                                    (Yăldliê khan Dam Bhu leh anăn Dam Bha)

                                    Kể khan: Êđê

                                    Trình bày: Ama Nghin

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng