Khơi dòng nước mát

 Sáng tác: Y Sơn Niê

Thể hiện: Cố NSND Y Moan