Pơk uănh mông nar djăt: 11/12/2019

VOV4.Mnông- Chính phủ Hy Lạp mbơh, mpôl kan dak aơ le\ mpơl nău dun, đah nău tâm ton đah Libi n’hanh Thổ Nhĩ Kỳ mpeh nău njêng trong n’har bri ta dak lêng dăch gôl dak Crete bâh Hy Lạp, tât Liên hợp quốc. chính phủ Hy Lạp an lah, nău tâm ton aơ geh nchih rgum n’hanh tâm ton, đah năunkan mô ueh. Păng [ư tih đah công ước lam ntur neh mpeh Luật dak lêng. T^ng nău m^n bâh Hi Lạp, Libi n’hanh Thổ Nhĩ Kỳ ơm mô geh trong n’har bri nsum. Ta năp ne\, nar 6/12, n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Hy Lạp le\ ntru\nh ngluh Đại sứ Libi ta Hy Lạp s^t dak nơm.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương