Pơk uănh mông nar djăt: 21/8/2018

VOV4.M’nông: Iran nar ntri ntru\t ntrôl châu Âu ntrôl ngăch nsrôih kơl tâm ton hạt nhân le\ ký năm 2015 đah neh dak Hồi giáo dja đah ăp dak têh ndro\ng. Lah ta du rơh họp báo ăp pơh pơk so\ng dăng ta mbrô [oh rup ngih dak Iran, nu^h ntơh ngơi Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi lah rjăp: “Ăp dak châu Âu n’hanh ăp ding êng [a [a\ ký ton tâm boh le\ nsrôih kơl nău tâm ton dja yơn trong hăn nê nha hôm mbrơi nkai đo\ng. Iran lơn âk nsing tâm nău dơi bah he gay rlău ăp nău ntru\nh rmal mhe bah Mỹ./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng