Pơk uănh mông nar djăt: 19/4/2019

VOV4.M’nông : Mỹ le\ n’glêh an nău rmal đah 5 rmôt kan geh tât nu nău tình báo bah Cuba. T^ng nău mbơh bah nu\ih kơl an rnă njrăng ngih dak Gion John Bolton, hãng hàng không EAerogaviota mpeh tâm nău do\ng bah tahen Cuba geh tâm săk geh rmal bah Mỹ. Rlău ma ne\, Mỹ mbra n’hu\ch ăp rơh hăn bah ăp nu\ih [on lan Mỹ mô geh nu\ih bên ta Cuba n’hanh n’hu\ch njuăl prăk bah nu\ih [on lan dak aơ an Cuba tâm 1 rbăn đôlar Mỹ 3 khay. Nkô| nău n’glêh an ăp trong rmal ma Mỹ ndơ\ an yor Cuba kơl Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro./.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng