Pơk uănh mông nar djăt: 23/7/2019

VOV4.Mnông:Nu^h leo bôk năp tập đoàn Công nghệ Rostec bâh Nga  Xéc-gây Chê-mê-dốp (Sergei Chemezov) an g^t, Thổ Nhĩ Kỳ n’hanh Nga dôl tâm nchră mpeh nău dơi tâm kơl pah kan [ư ăp ndơ do\ng an ntrong kan njrăng S-400 bâh Nga ta Thổ Nhĩ Kỳ. nău mbơh bâh nu^h dâk bôk năp tập đoàn công nghệ Rostec bâh Nga ndơ\ tâm rnôk Mỹ mhe aơ le\ ngluh mprơh Thổ Nhĩ Kỳ luh bôk nău kan [ư ndeh păr mô mpơl săk F35 bâh ntu\k kan Hiệp ước Bắc đại Tây Dương NATO. Rơh tăch rgâl S-400 lah du nău [ư geh tâm rlăch têh đah Mỹ n’hanh Thổ Nhĩ Kỳ- bar dak kan ndrel têh tâm NATO.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng