Pơk uănh mông nar djăt: 21/9/2020

VOV4.M’nông – Lah nu^h [on lan mô dơi t^ng to\ng ăp njrăng n’gang srê Covid-19, Chính phủ Anh đă kơt do\ng tay nău ntru\nh rjăp lơn. Aơ nău lah bah Kruanh n’gâng kan dak si Anh Matt Hancock tâm rnôk Chính phủ dak aơ mhe an tay rnoh prăk hao tât 10 rbăn bảng Anh (tâm ban 13 rbăn đôlar) đah ăp nu^h mô u\ch nkhah êng gay njrăng n’gang srê. Ndrel đah âk dak châu Âu êng, dak Anh dôl saơ rnoh nu^h ntưp Covid-19 hao ngăch. Knu\ng tâm nar 20/9, geh rlău 4 rbăn 400 nu^h ntưp kaman Sars Cov-2 ta Anh, n’hao rnoh nu^h ntưp Covid-19 ta dak aơ hao rlău 390 rbăn nu^h, tâm ne\ geh rlău 41 rbăn 700 nu^h kh^t. Aơ dơi uănh lah rnoh ntưp âk ngăn tâm nar ta Anh kơp bah rnôk 8/5 mhe rlău.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương