Pơk uănh mông nar djăt: 19/4/2019

VOV4.Mnông: Nău mbơh bâh chính phủ Nhật Bản nar naơ 18/4 an g^t, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Taro Kono mbra tât khâl Nga ta khay tât tay gay ma ntrôl nău tâm ton đăp mpăn đah bar dak. Ta rơh tât khâl jo\ 2 nar 11 n’hanh 12/5, wa Kono mbra [ư ăp rơh tâm nchră đah nu^h tam ban nău kan Nga, wa Sergey. Mpeh đah Nhật Bản u\ch mbra dơi geh nău mhe tâm ăp rơh tâm nchră ta năp rơh tât khâl atay tât Nhật Bản gay ma râng rơh r[u\n nchră G20 bâh Tổng thống Nga Vladimir Putin ta khay 6. Nhật Bản n’hanh Nga mô dơi ký tâm ton nău đăp mpăn kơp bâh ntơm geh nău tâm lơh tâm su lam ntur neh tal 2 lah yor nău tâm pit nău [ư tơm bâh ăp ndr ăp gôl dak a[aơ yor Nga mât ua\nh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng