Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.M’nông – Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon dơi geh rơh mâp “du hê đah du hê” n’hanh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tâm rơh khâl tât thủ đô Tokyo, Nhật Bản tâm pơh tât. Nu^h kruanh Hàn Quốc tât Tokyo gay râng mbơh rhơn rhơn bah Nhật hoàng Naruhito, nchrăp [ư tâm 22/10 tât, tâm rnôk hăn khâl ma ăp kruanh groi nđôi m^n lah dơi nta an rgâl mhe tâm buh duh jêr đah Hàn Quốc n’hanh Nhật Bản geh tât nău n’hu\ch tăch n’gluh kơt pah kan n’gru\n mpet rnôk tâm lơh tâm su. Lah nău tâm nchră dơi [ư, aơ mbra lah tâm nchră gưl prêh ngăn đah 2 dak tâm rlău du năm bah năp. Yơn lah, ăp kruanh tâm rnglăp nchră nău pah kan ta Đại sứ quán Nhật Bản ta Seoul mhe an g^t, a[aơ mô ho\ geh nău ntru\nh dơi ndơ\ mpeh mông nar na nê| [ư tâm mâp đah 2 nu^h kruanh rđau kan Nhật-Hàn.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng