Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.M’nông:  Nar 24/9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga mhe geh rơh kuăl tâm nchră đah Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in. Thủ tướng mhe Nhật Bản lah rjăp, 2 dak an rgâl nău tâm boh le\ mô ue\h rnôk bah năp, m^n lah Hàn Quốc lah du dak oh nô khlay gay rdâng đah ntêt nkri bah Triều Tiên Tiên. Ntoh ngơi đah ăp phóng viên jêh rơh kuăl tâm nchră, wa Suga an g^t le\ m^n lah đah nu^h tâm ban gưl kan Hàn Quốc mô u\ch an ăp nău pah kan rnôk tâm lơh mbra khuch tât nău tâm boh 2 dak tâm năm tât. Tâm sam [u\t plơng tay kuăl mbah rhơn bah Tổng thống Mun Chê-in pơh bah năp, Thủ tướng Nhật Bản nkoch mpo\ng 2 dak mbra ndâk njêng tâm boh ue\h lơn.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương