Pơk uănh mông nar djăt: 15/11/2019

VOV4.M’nông – Tổng thống manh kan Bolivia, wa Keanine Anez nar 13/11 le\ ton mbra [ư săch ơm ngăn dơi [ư nkre ntlơi nău mbơh mpeh du nău rlơt n’glưh [ư ta dak Nam Mỹ aơ. Wa Anez, Groi kruanh Thượng viện Bolivia le\ jêng Tổng thống manh kan jêh rnôk wa Evo Morales rlu kan n’hanh hăn Mêhicô ndê chính trị. Jêh rnôk dơn kan, wa Anez le\ geh nău ntul rlong bah đảng Phong trào yor chủ nghĩa xã hội bah wa Morales, đảng dôl geh âk tâm quốc hội Bolivia. Ntoh ngơi ta ngih Tổng thống nar 13/11, wa Anez mbơh mbra [ư săch ơm ngăn dơi [ư nkre kuăl jă tâm rnôk rgâl jao [on lan [ư tơm n’hanh đăp mpăn.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng