Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

VOV4.M’nông – Tổng thống Mỹ Donald Trump nar 19/11 lo\ nkri n’hao soay đah ndơ nglăp rwa\t bah Trung Quốc, lah mô dơi geh tâm ton tăch rgâl gay lôch nău tâm rkeh tăch rgâl. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n chính phủ [ư ta Nhih klo, Tổng thống Donald Trum lah rjăp lah Mỹ mô dơi geh tâm ton tăch rgâl đah Trung Quốc, pơng mbra n’hao soay hao âk lơn. Tât a[aơ, Mỹ le\ đă soay nklăp 500 rmen đôlar ndơ Trung Quốc ngla\p rwa\t n’hanh Trung Quốc plơng tay đah trong đă soay nklăp 110 rmen đôlar ndơ nglăp rwa\t bah Mỹ

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng