Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.Mnông- Nar 13-8, Trung Quốc mpơl nău m^n u\ch Mỹ mbra rlu ăp nău kan tâm mưch rmot n’hanh mô tâm rgop đah ăp công ty bâh Trung Quốc n’hanh nta nău dơh nơih gay ma [ư t^ng nău kan lvang 1 tâm ton tăch rgâl Mỹ-Trung. Nu^h kơl kan kruanh n’gâng kan tăch rgâl Trung Quốc Hồng Tấn Phát ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră ta Bắc Kinh an lah, nuh srê Covid-19 n’hanh ăp nău kan mât njrăng tăch ndơ an dak bah dih bâh Mỹ le\ geh nău tât mô ueh tât Trung Quốc rvăt drăp ndơ n’hanh nău kơl kan Mỹ. t^ng kruanh n’gâng kan tăch rgâl Trung Quốc, tâm khay 7, ntuh kơl so\ng dăng bâh dak bah dih bâh dak aơ geh 63 rmen 470 rkeh nhân dân tệ, hao bơi tât 16%.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương