Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

VOV4.M’nông – Nar nđaơ (24/11), wa Joe Biden, ơm dơi truyền thông Mỹ uănh năl lah nu^h le\ dăng tâm rơh săch tổng thống mhe rlău, le\ mbơh ăp nău đă săch nu^h kan an rmôt nău kơl tâm rnglăp nchră nău bah dih n’hanh rnă njrăng ngih dak bah nơm. Ăp nu^h dơi wa Joe Biden đă tă geh năm pah kan tâm nău kan nsum, ntoh măt an âk nu^h le\ nkoch plơ\ tay nâm ơm ta Washington DC. Khân pơng geh, wa Antony Blinken, dơi đă săch [ư Kruanh nchră nău; wa Alejandro Mayorkas, dơi đă săch [ư tay Kruanh nchră nău rnă njrăng tâm dak; wa bu ur Avrril Haines, dơi đă săch tâm nău kan Giám đốc Tình báo ngih dak; wa Jake Sullinvan, dơi đă săch [ư Đặc phái viên bah Tổng thống mpeh rgâl trôk nar, du nău kan mhe le\ rngôch.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương