Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2019

VOV4.M’nông: Ndrel đah lam dak, nar thi tâl 2, rơh thi THPT gưl neh dak 2019 ta ăp n’gor Tây Nguyên lôch jêh ue\h lăng, đah rnoh nu^h râng thi âk, du\t đêt geh nu^h tih nău way n’hanh lơn âk nu^h thi mbra geh điểm trung bình let lơ da dê.

Tâm nar thi tâl bar, rnoh nu^h râng thi du\t âk lah ta n’gor Dak Lak. Đề thi le\ ma tổ hợp ăp môn khoa học tự nhiên n’hanh ngoại ngữ, dơi uănh lah tâm di tay, rnôk geh rnoh jêr dah găp to\ng gay ma tâm pă gưl rnoh g^t blău bah nu^h râng thi. Lôch 2 nar, đah 58 rbăn nu^h râng thi Tây Nguyên le\ râng thi, dơn geh 1 hê ta Dak Lak n’hanh 1 hê ta Lâm Đồng tih nău way an tât n’gluh mpăng mô hôm an thi dơm./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng