Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 2/12, wa Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư n’gor ủy Dak Lak ho\ tât khâl, bonh đă, kơl an ăp rnăk geh nau khuch yor mih dak lip mhe rlau ndrel rđau nau rklaih nau khuch khat tâm nkual Krông Bông. Ti\ng N’gâng kan rđau kan njrăng rdâng trôk nar lơh ndrel Joi kơl nu\ih tât khuch tâm n’gor Dak Lak, rơh mih jo\ jong ntơm măng 27/11 tât lơ 2/12 tâm n’gor aơ ho\ [ư 3 ngih rlâm le\, 4 ngih khuch djơh hô, rlau 300 ngih dak trăm.

Dak lip hao têh ngăch [ư kol âk ngih [on lan tâm nkuăl Krông Bông, Krông Păk, Ea Kar ndrel Cư Kuin khuch tât nau rêh jêng bah nu\ih [on lan. Hăn mêt uănh tâm ăp ntu\k geh nau khuch khat hô yor mih dak lip tâm xã Hòa Phong, nkuăl Krông Bông, Bí thư n’gor ủy Dak Lak Bùi văn Cường đă rđau kan n’gor [ư ueh nau kan njrăng, rdâng, mra nchrăp rdâng đah nau khuch ti\ng nau kan “4 ta ntu\k”, đăp mpăn nau rêh jêng ndrel drăp ndơ ân [on lan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương