Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Ntơm lơ 2 tât 4/12/2020, ta Hà Nội, Đại hội ntoh măt lam dak ăp rnoi mpôl đê| Việt Nam tal 2, năm 2020 geh đah nkô| nau “Tâm nâm n’ha cờ ueh ang bah Đảng, ăp rnoi mpôl tâm ban, tâm rnglăp, tâm ryơk, tâm kơl, hun hao nau ueh ndrel hun hao neh dak”. Geh [ư 10 năm du tơ\, Đại hội ntoh măt lam dak ăp rnoi mpôl đê| Việt Nam tal 2 năm 2020 lah nar rgum têh bah kônh wa ăp rnoi mpôl đê| Việt Nam, lah rơh gay ma nơm uănh tay nau kan hun hao.

Ăp nau ntoh lư bah nau kan rnoi mpôl, ăp nau kan kơl an, ăp nau nsôih hao bah ăp ding nau rêh văng sa, rêh jêng nkuăl [on lan rnoi mpôl đê| ndrel gôl yôk, ngăn lah lvang năm 2010-2020. Đại hội geh nau râng bah 1.600 ntoh măt ngăn ndrel 300 ntoh măt lah năch jă râng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương