Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Ntơm bah nar 1/8, Công ty điện lực Dak Lak ho\ ntơm an [ư ăp trong nkra pah kan tâm rnôk nuh srê Covid-19 dôl tât krit nji, đăp mpăn pă an điện an lam n’gor. T^ng nê, du n’gul rnoh cán bộ nu^h kan công ty mbra pah kan tay ta nhih pah kan, rnoh hôm [a [a\ pah kan bah ngai ta jay ma máy tính ndrel ăp ndơ do\ng kan geh nthoi internet.

2 rmôt dja mbra rgâl trong pah kan tâm pleh nsum ăp pơh.Nkre, ntu\k rgum [^t juet n’gor Dak Lak t^ng [ư mât do\ng 3 kíp, 2 ca kan ăp nar. Ăp cán bộ lôch hăn kan mbra t^ng [ư gu\ rgum ta nkual an gu\ êng. Tâm ban kơt nê đo\ng, ta 14 Điện lực trực mpeh nhih pah kan n’hanh Rmôt mât do\ng trong rse điện cao thế n’gor Dak Lak, t^ng [ư an gu\ [ah ngai êng ta nhih pah kan ăp cán bộ nu^h kan mât do\ng trong rse điện đo\ng. Mpôl kan dja dơi tâm pă [ư bar rmôt, ăp rmôt pah kan mbro 7 nar n’hanh [ư tâm pleh nsum./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương