Pơk uănh mông nar djăt: 19/4/2019

VOV4.Mnông: T^ng nău mbơh bâh rnâng kan leo kan njrăng rdâng nău tât bâh trôk nar n’hanh vơt joi nu^h rmanh n’gor Kontum, rlău 10 nar ba năp n’gor aơ le\ ntoh geh 3 rơh mih sial nglaih dăng rlơ\ yan đah rnoh mih geh veh rnôk du\t ntâng lah rlău 40mm, [ư khuch khat âk, tâm ne\ geh 1 hê nu^h kh^t, 2 mlâm ngih jay rlâm, âk rnoh neh tuch tăm, tơm tăm khuch pă. T^ng nău mbơhbâh ntu\k kan chroh lor mih sial Kontum, a[aơ dôl ta du\t khay wai, jêng lah ntoh geh sial nglaih ta kêng măng lah măng lah du\t âk. Yor ne\, rnôk [on lan dôl hăn ta mir mô lah dôl kan bah dih mô dơi njôt ndơ đah loih (ndơ [ư [oh nglaih kh^t nu^h) lah saơ trôk bơi mih, geh tuk ngo nkre lah nglaih nu^h [on lan an du ngai n’hanh mô nde mih ta n’hâm tơm si têh- ntu\k dơh geh nglaih chong.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng