Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.Mnông:  Ta ntu\k kan kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Phạm Bình Minh le\ vơt Bí thư rnâng kan kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Myanmar Soe Han dôl geh rơh tât khâl n’hanh pah kan ta Việt Nam.

Ta rơh vơt, groi Thủ tướng rnê âk nău bar dak geh mât tay ăp ntrong kan tâm kơl, tâm ne\ geh ntrong kan Uỷ ban mpeh nău tâm kơl đah bar ding tâm ban kơt tâm mbơh tâm nchră gâl têh n’hanh tâm mâp [a [ơ ta ăp ntu\k tam mâp âk ding. Mpeh ntrong kan ntuh kơl, groi Thủ tướng u\ch bar ding an geh tay ăp ntrong kan n’hao nău ntuh kơl bâh Việt Nam tât ta Myanmar t^ng trong săk rnglăy lơn. Bar ding le\ tâm ban u\ch Việt Nam n’hanh Myanmar mbra tâm kơl, tâm rgop na nê| ta năm 2020 di rơh kahg^t 45 năm nar njêng nău tâm boh kan nchră nău đah dak bah dih bar dak n’hanh Việt Nam dôl dơn [ư kruanh ASEAN n’hanh dak mô rnâng kan Hội đồng Bảo an LHQ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng