Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

VOV4.Mnông – Nthoi tay bôk nău kan mâp nu^h [on lan jêh rơh r[u\n tal 10, Quốc hội khoá 14, kêng măng 24/11, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân n’hanh ăp đại biểu Quốc hội Ntu\k kan mrô 1, nkual [on têh Cần Thơ le\ mâp rlău 200 nu^h [on lan ta nkuăl Phong Điền. Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân an g^t, Bộ Chính trị le\ an Nghị quyết mrô 59, ndâk njêng nkual [on têh Cần Thơ tât năm 2030, uănh tât năm 2045, aơ lah nkhêp di nkah g^t 100 năm ndâk njêng dak Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kruanh Quốc hôị mâp nu^h [on lan ta nkuăl Phong Điền, nkual [on têh Cần Thơ

 

Ơh nău ôp bah nu^h [on lan mpeh trong mkra gay n’hu\ch nău lăp dak chiăt bôh ta Dâng rđu\ng dak me Cửu Long, Kruanh Quốc hội an g^t, mhe rlău, Chính phủ geh nghị quyết 120 mpeh hun hao nâp nâl Dâng rđu\ng dak me Cửu Long. Kruanh Quốc hội nsing nơm, ăp n’gâng kan nău kan geh trong mkra na nê|, gay geh âk ndơ [ư kơt dak me Cái Lớn, Cái Bé n’hanh âk ndơ [ư êng rchăng n’gang lăp dak chiăt bôh n’hanh pơk nh’oh dak băm.

         

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương