Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

 

VOV4.Mnông: Kêng măng nar naơ, ta Hà Nội, ntu\k kan rnâng kan nt^m leo ngih dak ndâk nsơm nău tât bom mìn n’hanh dak si hoá học lôch geh nău tâm lơh tâm su ta Việt Nam (rnâng kan nt^m leo 701) [ư rơh mbơh tơih nău ntru\nh bâh bâh Thủ tướng chính phủ mpeh nău njêng ntu\k kan pah kan ngih dak ndâk nsơm nău tât dak si hoá học n’hanh ntu\k gu\ rêh (NACCET). Râng rơh mbơh tơih geh groi Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam ndrel đah nu^h leo kan n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak n’hanh ndơn kan ăp ntu\k kan lam ntur neh. Ntu\k pah kan ngih dak ndâk nsơm nău tât bâh dak si hoá học n’hanh ntu\k gu\ rêh yor n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak tât nt^m đă, n’gâng kan tư lệnh hoá học mât ua\nh leo kan, gay ma leo [ư t^ng mbơh [ư ăp ntrong kan ndâk nsơm nău tât bâh dak si hoá học lôch geh nău tâm lơh tâm si, njrăng nău tât bâh dak si hoá học, dak si mô ueh, ndâk nsơm nău tât bâh dak si hoá học n’hanh ntu\k gu\ rêh tâm lam dak.

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng