Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Tăng lah drâu Lê Khả Phiêu le\ roh, nu\ih [on lan ta làng Rồng, nkuăl têh Thuận An, n’gor Thừa Thiên Huế du\t n’hâm rngot klâng. Nu\ih [on lan nkah ngăn ăp rup gui dăch dơh, tâm dăch rnôk Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tât khâl kônh wa làng Rồng.

Rnôk tăng lah Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu le\ roh, wa Trần Văn Thu nkah tay, bah a[aơ 21 năm, dak bât Hoà Duân geh dak klôn rlu, 64 ngih vâl ta Thôn Hải thành, nkuăl têh Thuận An geh dak klôn tât dak lêng, knu\ng tâm du măng 14 nu\ih tâm [on le\ khi\t. Tâm rnôk nê nơh, rnăk wa roh 12 nu\ih. Ndơn nau khuch bah dak lip năm 1999, làng Rồng geh ntơm ndâk rnơm nau rđau, nau kơl an bah Tổng bí thư ơm drâu Lê Khả Phiêu. Mboh săk [on ko\ yor drâu wa Tổng Bí thư moh ân ndrel geh jêng tâm năm Canh Thìn 2000. Tổng Bí thư ơm ko\ njoăl nau rnơm, nau u\ch nu\ih [on lan tâm [on lan rlet rlau nau ji, ndâk njêng nau rêh mhe. Wa Trần Văn Thu ân gi\t, rnôk tăng ndrâu Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu roh, nu\ih [on lan Rồng du\t n’hâm rngot klâng:

Dak lip tâm năm 1999 rnăk hên roh 12 nu\ih. Ko\ geh wa hăn lăp ôp khâl ngih vâl gay ma ôp brah me, mbơ\. A[aơ wa mô hôm tay ôh ri rngot klâng đo\ng. Tâm nau mi\n nkah gi\t bah gâp ri nau ro\ng đah wa Phiêu lah nau ueh ko\ jru nâp ngăn, du\t n’hâm u\ch ro\ng đah wa”.

Tât tâm [on Làng Rồng, jêh rnôk geh phu\t, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ho\ đă N’gâng kan neh dak “Tết dăch tât hôm, [on lan ân geh ngih. Gay [ư du ntu\k nkah tâm ntu\k geh âk nu\ih roh, âk ngih rlâm. Nau kan aơ jao ân tahen lah dơi lơn”. Jêh nê, Quân khu 4 ndơn nau kan ndâk làng Rồng. Wa Hoàng Văn Toàn lah, nu\ih làng Rồng mro nkah ngăn nuih n’âm ueh lăng bah drâu Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu ân kônh wa:

‘ Kônh wa 64 rnăk bah làng Rồng ntu\k aơ du\t n’hâm rngot ngăn, du\t n’hâm rngot klâng rnôk wa roh. Wa nkre lah Tổng bí gthư ơm, wa ăp năm tât khâl, kơl an kônh wa tâm nau pah kan jan sa, rnôk ma geh nau khuch dak lip. Phung hên mô blau nau ma ngơi, âk ngăn kônh wa hoch dak măt. Ntơm bah nê, kônh wa hên ko\ tâm nchră,k mra [ư ntu\k gay ma nkah gi\t tât wa, nkre mpoh kthup, pă nau rngot klâng đah rnăk vâl”.

Làng Rồng nar aơ tâm Tổ dân phố An Hải, geh 64 rnăk, 276 nu\ih, tâm nê geh 11 ngih 2 dăp. Âk ngăn nu\ih [on lan rêh đah nau kan nhu\p joi ka, rong tui ka, geh prăk đăp mpăn. Rup gui bah Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tâm nuih n’hâm [on lan ta aơ lah ăp nau ueh mpeh du kon nu\ih mleh, ueh ro\ng [on lan. Wa Ngô Văn Đủ, Groi Bí thư Rnâng kan nkuăl têh Thuận An, nkuăl Phú Vang, n’gor Thừa Thiên Huế ân gi\t: ntơm rnôk ndâk làng Rồng tât rnôk aơ ri âk ngăn tơ\ drâu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tât khâl, ăp năm lah mô geh hăn ri ko\ njoăl nklâm ndơ ân [on lan đo\ng:

Wa ri kônh wa kon du\t n’hâm klâng. A[aơ kônh wa dôl kâp du nau kan leo tâp bah Trung ương gay ma kônh wa [ư. Nau u\ch bah kônh wa ân geh du ntu\k gay ma tât chang ta Làng Rồng, yor lah êng ngih r[u\n rgum aơ ri wa nơm ân ma Làng Rồng yor ri ma kônh wa u\ch săch ntu\k aơ gay ma kônh wa tâm [on tât chang wa tâm ăp nar roh njor aơ”./.

                                    Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương