Pơk uănh mông nar djăt: 9/8/2018

VOV4.M’nông: Prăk nkrem kơl an kon se n’gor Dak Nông mhe geh nău mbơh mpeh an [ư rek săm pu\n ta nkual măt khay 8/2018. T^ng nê, nu^h dơi rek săm lah: kon se [ưh hot mbung ntơm bah 6 khay deh n’hanh jâk 8 kg let lơ; kon se [ah bom ntơm bah 18 khay deh n’hanh jâk 10kg let lơ; ndop nting trôm sêk ntơm bah 9 khay deh let lơ; druh ndăm rchong, bu kuâng geh ta ta yoi, [ưh hot mbung; nu^h geh tât ji tă bah [ưh hot mbung an tay bah kơi ăp rnoh năm deh. Prăk do\ng ntop kơl lah: Prăk sa 350 rbăn prăk/nu^h ji ân lăp nhih dak si; prăk rsong hăn lah 200 rbăn prăk/nu^h ji. Nu^h tơm kơl mbra ntop tay 100 rbăn prăk rsong hăn đah ăp nu^h ji geh trong ngai bah jay tât nhih dak si rlău 40km; 200 rbăn prăk đah ăp nu^h ji gu\ ngai 80km. Mông but săm ntơm bah 8 mông tât 11 mông nar pơh, nar 26/8/2018 ta nhih dak si n’gor Dak Lak. Rnôk leo kon se hăn rek săm, me bơ\ ndjôt nkre thẻ bảo hiểm y tế bah kon se. ăp nkuâl, thị xã ôp uănh tay ăp to\ng le\ rngôch n’hanh nchih rgum săk kon se geh nău u\ch ntop kơl, njoăl s^t Prăk nkrem kơl an kon se n’gor bah năp nar 15/8 mô lah ôp na nê| đah wa Trần Thị Nga t^ng mbrô điện thoại: 0261.3549077; 0123.8656123 gay đăng ký nchih săk./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng