Pơk uănh mông nar djăt: 5/9/2020

VOV4.M’nông: Lơ 4/9, UBND nkuăl Chư Păh, n’gor Gai Lai kơp dơn geh tay 3 nu\ih ntưp srê ji dâr bưm ko, tâm 3 xã êng êng ndrel lah kon se dah dê. Kơt ri, kơp tât rnôk aơ, ta Gia Lai geh 38 nu\ih geh srê, đah 14 ntu\k. Ti\ng nau mbơh ngăch bah UBND nkuăl Chư Păh, Gia Lai, 3 nu\ih ji gu\ tâm nkuăl têh Phú Hoà, nkuăl têh Ialy ndrel Xã Ia Mơ Nông, geh ntưp đah kman ji dâr bưm ko rnôk 4h kêng măng 3/9. Jêh rnôk ndơn nau mbơh, rđay kan N’gâng kan dak si Gia Lai ndrel Ntu\k nkân njrăng srê ji bah n’gor ndrel UBND nkuăl r[u\n ndal, ntru\nh nau ndâk 11 ntu\k nkân njrăng srê. Ôi lơ 4/9 nkuăl Chư Păh rđau n’gâng kan dak si nkuăl tâm rgop đah 3 xã, nkuăl têh njrăng srê, puh dak si nkhi\t kman tâm rnăk vâl nu\ih ji ndrel ăp rnăk êp nê, nkre khám uănh năl gay ma nkhah, săm ân nu\ih geh tâm mâp ma nu\ih ji. Tâm 7 nar tât, di\ng le\ nu\ih [on lan bah 3 [on geh nu\ih ji dâr bưm ko mra geh chuh vắc xin njrăng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương