Pơk uănh mông nar djăt: 11/9/2020

VOV4.M’nông: Bah năp nau khuch, ntoch jong bah srê ji dâr bưm ko, n’gor Kon Tum ho\ ntru\nh ndâk Rnâng kan rđau kan gưl n’gor, njrăng rdâng srê ji dâr bưm ko tâm n’gor. Ti\ng nê, UBND n’gor Kon Tum ndâk Rnâng kan rđau nau kan mpeh nau njrăng, rdâng srê ji dâr bưm ko ndrel ntru\nh nau chuh vắc xin njrăng, rdâng ji dâr bưm ko tâm n’gor.

Mpeh nau kan, rnâng kan rđau kơl an UBND n’gor, Kruanh UBND n’gor rđau, đă, tâm rgop nsum đah ntu\k kan, n’gor geh tât nau kan  njrăng, rdâng srê ji dâr bưm ko ndrel ntru\nh nau chuh njrăng vắc xin njrăng ji dâr bưm ko tâm lam n’gor ti\ng di nau ntru\nh rđau, nti\m mbơh bah ntu\k kan ko\ kơt lah n’gâng kan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương