Nhịp chiều K’Long K’Lanh (Kal trồ bon K’Long K’Lanh)

Dân ca: Cil-K’ho                                                   

Biểu diễn: Đoàn ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng